احداث كارخانه كنسانتره گهر زمين

جزئیات پروژه

شرح پروژه احداث كارخانه كنسانتره گهر زمين
محل پروژه سيرجان (گهرزمين)
كارفرما شركت گهرزمين
تاريخ شروع 1389/12/01
پيشرفت پروژه
%در حال اندازي

شرح پروژه


احداث كارخانه كنسانتره سنگ آهن به ظرفيت 4 ميليون تن در سال با مشاركت آسفالت طوس، فكور صنعت