بهداشت، ایمنی و محیط زیست

جزو مسئولیت های اصلی شرکت آسفالت طوس بوده و با توجه به ماموریت سازمانی،توسعه برای زندگی بهتر را آرمان خود قرار داده و در این راستا درصدد است تا با ایجاد محیطی امن و عاری از آلودگی، حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تاسیسات را به حداقل رسانده و با بهبود فرآیندها به صورت صحیح در چرخه سازندگی کشور ایفای نقش نماید.
شرکت آسفالت طوس در ادامه رسالت عظیم خود پس HSE از تدوین و ابلاغ مجموعه الزامات بهداشت کار متناسب با شرایط عملکردی و فرایندی صنایع با درنظر گرفتن الزاماتملی و بین المللی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز، عمده فعالیت های خود را بر اجرا و پیاده سازی این الزامات در کلیه پروژه ها متمرکز نموده است. بدین منظور با نظارت بر اجرای آنها از طریق ممیزی ها و بازرسی های دوره ای،برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای کارشناسان و همچنین تهیه امکانات سخت افزاری لازم به پیشرفت قابل توجهی بر پایه استانداردهای بین المللی HSE , ISO 14001:2004 ،ISO 45001 نایل گردیده است.