تاسيسات تامين و انتقال آب بهاباد به چادرملو

جزئیات پروژه

شرح پروژه تاسيسات تامين و انتقال آب بهاباد به چادرملو
محل پروژه چادرملو / يزد
كارفرما وزارت صنايع معادن و فلزات
تاريخ شروع 1372/08/10
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


تاسيسات تامين و انتقال آب بهاباد به چادرملو شامل ساختمان، نصب و راه اندازی 62 كيلومتر خط انتقال آب به قطره های 500 و 600 ميلی متر، دو منبع آب زيرزمينی، دو تلمبه خانه و يك نيروگاه اضطراری، 82كيلومتر خط انتقال برق فشار قوی 20 كيلو ولت، تصفيه خانه آب، 9كيلومتر سيستم جمع آوری آب، 70 كيلومتر جاده دسترسی خط انتقال آب و سيستم ارتباطات راديويی، سيستم آبرسانی بهاباد به سنگ آهن چادرملو