احداث كارخانه كنسانتره گل گهر

جزئیات پروژه

شرح پروژه احدا ث كارخانه كنسانتره گل گهر
محل پروژه سيرجان (كرمان)
كارفرما شركت سنگ آهن گل گهر
تاريخ شروع 89/11/1
پيشرفت پروژه
%در حال راه اندازي

شرح پروژه


احداث كارخانه كنسانتره سنگ آهن به ظرفيت 4 ميليون تن در سال با مشاركت آسفالت طوس، فكور صنعت