بهره برداری واحد ذوب کارخانه فولاد ارفع

جزئیات پروژه

شرح پروژه بهره برداری واحد ذوب کارخانه فولاد ارفع
محل پروژه اردكان / يزد
كارفرما شركت آهن و فولاد ارفع
تاريخ شروع 1391/11/01

شرح پروژه


بهره برداری، تعمیر و نگهداری واحد ذوب کارخانه فولاد ارفع ( مشارکت شرکت آسفالت طوس و شرکت پامیدکو)