احداث كارخانه كنسانتره سنگان

جزئیات پروژه

شرح پروژه احداث كارخانه كنسانتره سنگان
محل پروژه سنگان
كارفرما شركت صنعتی و معدنی توسعه ملی
تاريخ شروع 1392/12/25
پيشرفت پروژه
%89

شرح پروژه


احداث كارخانه كنسانتره به ظرفيت 2/5 ميليون تن در سال با مشاركت آسفالت طوس، فكور صنعت، ماشين سازی ويژه