طراحی 2 واحد تفكيك گر نفت و گاز شمالی و جنوبی (GOSP)

جزئیات پروژه

شرح پروژه پروژهGOSP
محل پروژه آزادگان جنوبی
كارفرما شركت مهندسی و توسعه نفت
تاريخ شروع 94/02/19
پيشرفت پروژه
%48

شرح پروژه


طراحی، تامين كالا، ساختمان و نصب و راه اندازی  2 واحد تفكيك گر نفت و گاز شمالی و جنوبی (GOSP) به همراه خطوط لوله انتقال ( 100 کیلومتر )