احداث خط لوله نفت بندر عباس – اصفهان

جزئیات پروژه

شرح پروژه خط لوله نفت بندر عباس - اصفهان
محل پروژه بندرعباس - اصفهان
كارفرما شركت ملی نفت ايران
تاريخ شروع 1383/09/25
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


احداث خط لوله نفت بندر عباس – اصفهان به طول 540 كيلومتر و قطر 20 اينچ با شش واحد تلمبه خانه، به صورت EPC با شركت بهين سامان سرزمين، ارس بنياد، طرح و بازرسی، انرژی و صنعت