كارخانه توليد كنسانتره سنگ آهن زرند و سيرجان

جزئیات پروژه

شرح پروژه كارخانه توليد كنسانتره زرند و سيرجان
محل پروژه زرند و سيرجان
كارفرما شركت ملی هلدينگ معادن ايران
تاريخ شروع 1388/05/29
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


احداث كارخانه توليد كنسانتره سنگ آهن در شهر های زرند و سيرجان ( مشاركت شركت هاي آسفالت طوس، فكور صنعت، مانا )