اجرای واحد مگامدول احياء مستقيم پروژه فولاد چادرملو

جزئیات پروژه

شرح پروژه اجرای واحد مگامدول فولاد چادرملو
محل پروژه اردكان/ يزد
كارفرما شركت معدنی و صنعتی چادرملو

شرح پروژه


اجرای عمليات ساختماني، نصب و راه اندازی واحد مگامدول احياء مستقيم پروژه فولاد چادرملو